Programma Doorploegen

fit en gezond werken in ploegendiensten

Een 9 tot 5 baan met zaterdag en zondag vrij is al lang niet meer vanzelfsprekend. 4 miljoen Nederlanders werken onregelmatige diensten, en dat vraagt veel van het lichaam. Vooral voor degenen die ook ‘s nachts werken. In combinatie met ploegendiensten zijn ongezonde leefstijlkeuzes snel gemaakt. Een frituursnack, roken en een biertje, het zijn gewoontes die een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Het Amsterdam UMC heeft onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van werken in ploegendiensten. Daaruit is gebleken dat medewerkers die werken in ploegendiensten: 

 • 35% vaker te maken krijgen met diabetes 
 • 37% vaker te maken krijgen met obesitas
   

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat het werken in ploegen nadelige effecten heeft op het sociale leven van werknemers.  

 

Werken in ploegendiensten

Het programma Doorploegen

Als werkgever heb je er baat bij als de werknemers zich gezond en vitaal voelen. Ze zijn productiever en er is minder kans op verzuim. Om werkgevers en werknemers hierbij te ondersteunen, hebben wij van Waarborg het programma “Doorploegen” ontwikkeld. In dit programma helpen we werknemers met de bewustwording van hun eigen invloed en impact op het werken in ploegen. Het biedt oplossingen afgestemd op hun eigen unieke uitdagingen en doelen.  

De training duurt vier maanden en gaat in op twee onderdelen: 

 • Werkgebonden factoren  
 • Fysieke belasting 
 • Werkomgeving 
 • Werkstress 
 • Persoonsgebonden factoren 
 • Voeding & beweging 
 • Slapen 
 • Ontspannen 
 • Werk/privé-balans 

Voor wie is het programma bedoeld 

Het programma is ontwikkeld voor medewerkers die werken in ploegendiensten of tijdens onregelmatige werktijden. Het programma is ook geschikt voor leidinggevenden van ploegendiensten. Met Doorploegen krijgen ze inzichten over hoe zij hun collega’s goed kunnen ondersteunen.  

Opbouw van het programma 

 • Het programma begint met een kick-off, waarin we gaan bespreken wat medewerkers de komende maanden kunnen verwachten. 
 • Tijdens de “Start Workshop” (live op locatie) worden onderwerpen zoals vitaliteit, gezondheid en werkvermogen behandeld. De medewerkers worden zich bewust van de uitdagingen die ploegendiensten met zich meebrengen en hun eigen invloed hierop. Ze zullen samen, aan de hand van de gedeelde kennis en hun eigen expertise en ervaringen, praktische oplossingen bedenken. 
 • In de online cursus worden onderwerpen als nachtrust, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging behandeld door middel van korte video’s en opdrachten. Op het gebied van werkgebonden factoren is er aandacht voor werkbelasting, belastbaarheid en het vergroten van het herstelvermogen. Online Q&A-sessies bieden de mogelijkheid om vragen te stellen en successen te delen. Deze online sessies gebruiken wij ook om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. 
 • Met de Wrap Up bijeenkomst (live op locatie) sluiten we het programma af. We behandelen elk onderwerp nog eens kort en we moedigen de deelnemers aan om ervaringen met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen. 

Extra begeleiding 

Voor medewerkers die problemen ervaren binnen dit traject en waarvoor intensieve begeleiding nodig is, bieden wij de mogelijkheid om een leefstijlcoach te spreken. Dit gebeurt in overleg met de werkgever. Deze geplande afspraken duren 30 minuten en zijn bedoeld om de problemen te bespreken en samen tot een oplossing te komen.  

Eindrapport

Alle onderdelen die tijdens het programma zijn besproken, worden inzichtelijk gemaakt in een eindrapport. Daardoor wordt inzichtelijk wat er tijdens het programma goed ging en waar de uitdagingen liggen. Daarmee krijgen medewerkers en bedrijven de mogelijkheid om verder te bouwen aan hun vitaliteit, gezondheid en werkvermogen zelfs nadat het programma is afgerond. 

Wat het programma oplevert 

Door deelname aan het programma Doorploegen, worden medewerkers zich bewust van hun eigen impact en invloed op hun gezondheid en werkvermogen. We stimuleren medewerkers om stappen te maken naar een gezonde leefstijl, bewustwording rondom werk-privé-balans en de fysieke belasting. Het ultieme doel is dat medewerkers zich fitter, gezonder en minder gestrest voelen, zodat ze het werkleven in ploegendiensten beter kunnen volhouden.