Domijn

Woningcorporatie Domijn

Gevestigd in een karakteristiek gebouw uit de tijd van de textielindustrie in Enschede, bevindt zich het kantoor van woningcorporatie Domijn. Domijn verhuurt woningen aan ruim 30.000 huurders in Enschede, Losser, Overdinkel en Haaksbergen. Meer dan 260 collega’s zetten zich dagelijks in om hun huurders te voorzien van goede woningen in leefbare wijken. Hun focus ligt voornamelijk op de sociale sector, daarnaast hebben ze vakmensen in dienst die het onderhoud aan de woningen verzorgen.

Domijn is een snelgroeiende organisatie waarbij steeds meer nieuwe collega’s zich aansluiten om een bijdrage te leveren aan de missie: het bieden van meer dan alleen een huis, namelijk een thuis. De woningcorporatie vindt het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de huurders. Niet alleen de huurders profiteren van deze mentaliteit, maar ook de ruim 260 collega’s. Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk staan hoog op de agenda en zijn belangrijke thema’s  van de afdeling Mens en Organisatie. Nathalie houdt zich bezig met personeelsadministratie en is gespecialiseerd in verzuim, wij mochten haar interviewen over de samenwerking met Waarborg.

Wat is de aanleiding voor de samenwerking?

‘Voor ons is het niet alleen belangrijk dat mensen zich fit en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, maar ook dat ze zich gezien voelen en dat er aandacht is voor hun passie en talenten. Ons doel is dat collega’s zich na de pensioenleeftijd fit genoeg voelen om er echt van te kunnen genieten. Elke drie jaar worden er Preventief Medische Onderzoeken aangeboden aan onze medewerkers om de huidige gezondheid van de populatie te meten. Op basis van de resultaten maken we een plan van aanpak om de vitaliteit binnen de organisatie te verbeteren. De partij die deze onderzoeken mag uitvoeren wordt bepaald aan de hand van een selectieproces. Bij het kiezen van een samenwerkingspartner hebben we vooral gekeken naar de mensen achter het bedrijf. Waarborg kwam niet alleen goed uit de test, maar het voelde ook prettig. Dat vinden wij belangrijk, Domijn doet zaken met mensen en niet met bedrijven.’

‘De grootste uitdaging van Domijn is de vergrijzing. Dit heeft invloed op de vitaliteit en het privéleven van collega’s. Sommige collega’s zijn bijvoorbeeld mantelverzorgers van een ziek familielid of vrouwen krijgen te maken met overgangsklachten. Onze medewerkers krijgen te maken met steeds hoger wordende arbeidsbelasting. Sommige huurders zijn verward en hebben een kort lontje, het vergt energie en geduld om alles op een nette manier op te lossen.”

Hoe ervaar je de samenwerking in de praktijk?

‘Op basis van de onderzoeksresultaten van het Preventief Medisch Onderzoek is er een plan van aanpak gemaakt, daar zijn verschillende acties uit voorgekomen. Zes medewerkers worden opgeleid tot ergocoaches zodat zij binnen Domijn praktische tips kunnen geven over een goede werkhouding. Een bedrijfsfysiotherapeut vanuit Waarborg houdt spreekuren op locatie, daar kunnen medewerkers binnen lopen voor tips. En voor de vakmensen binnen Domijn die zich bezig houden met reparaties en onderhoud worden er trainingen aangeboden over dynamisch werken.”

‘Een andere praktische tip die uit de onderzoeken naar voren is gekomen, is dat werkdruk en mentaal welzijn onderdeel moeten worden van de ontwikkelingsgesprekken die wij met onze collega’s voeren. In dat gesprek kijken we naar welke invloed het werk heeft op het privéleven van de collega. Heeft de collega in het weekend bijvoorbeeld energie over om leuke dingen te doen, of kan diegene alleen op de bank liggen om te herstellen van de werkweek? Als we de symptomen vroegtijdig signaleren, kunnen we ingrijpen met een interventie om uitval te voorkomen.’

Wat zijn resultaten van de samenwerking tussen Domijn en Waarborg?

‘Het Preventief Medisch Onderzoek is nog maar net afgerond, daardoor is het lastig om concrete resultaten te geven over de samenwerking. Waarborg heeft wel het een en ander in beweging gebracht binnen Domijn. Leidinggevenden komen met praktische zaken waarmee we collega’s kunnen helpen met hun werkzaamheden. Daarbij kun je denken aan vitaliteits- en beweegcoaches, loopbaanadviseurs, mantelzorgmakelaars en een platform dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers inzichtelijk maakt. Collega’s vragen nog regelmatig naar de resultaten van de onderzoeken, en je merkt dat ze steeds gemakkelijker hun weg vinden naar het spreekuur van de bedrijfsfysiotherapeut. Wat Waarborg onderscheidt, zijn de individuele health checks en de daaropvolgende gesprekken. Collega’s kwamen terug van deze gesprekken met een positief gevoel en concrete handvatten waar ze verder mee kunnen. Wanneer een collega in actie moest komen voor zijn gezondheid, werd dit op een bemoedigende manier gecommuniceerd. Waarborg is als partner naast Domijn gaan staan, en dat geldt niet alleen voor het uitvoeren van de onderzoeken, maar ook voor het opstellen van een plan van aanpak dat duidelijke kaders heeft geboden voor het vervolgtraject. Ik heb nooit het gevoel gehad dat Waarborg mij iets wilde verkopen, de onderdelen moeten van meerwaarde zijn voor de medewerkers van Domijn, en daar sloten jullie goed bij aan.’