5 tips om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten
Het is zowel voor werkgevers als voor werknemers van het grootste belang dat mensen vitaal en inzetbaar blijven. Vandaag, morgen en in de toekomst. We weten allemaal dat werknemers die duurzaam inzetbaar zijn, minder vaak ziek zijn, een hogere productiviteit hebben en minder kosten met zich meebrengen. Ook zijn ze gezonder en loyaler dan hun collega’s die verzuimen. Wist je dat als je het ziekteverzuim met 1% verlaagt, dat dit je € 400,- per werknemer per jaar oplevert? En dat als je de arbeidsproductiviteit met 1% verhoogt, dat dit je € 900,- per werknemer per jaar oplevert? Maar hoe kan jij de inzetbaarheid van jouw werknemers vergroten? We geven je 5 concrete tips.

In gesprek met de inzetbaarheidsadviseur

Werknemers hoeven niet te verzuimen om in gesprek te kunnen met de inzetbaarheidsadviseur. Juist preventief kan de adviseur veel betekenen. Stel je hebt een werknemer die door zijn rug is gegaan. De eerste gedachte van de werknemer is dat hij of zij zich ziekmeldt. Terwijl dit niet nodig is. De inzetbaarheidsadviseur kan met de werknemer in gesprek en hem of haar herstelbevorderende adviezen geven en een plan van aanpak maken. Hierdoor kan de werknemer tijdelijk werkzaamheden doen die niet belastend zijn een blijft hij of zij aanwezig op de vloer.

Preventief Medisch Onderzoek

Een belangrijke eerste stap om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, is door een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit te voeren. Met het PMO stop je als het ware de thermometer in de organisatie.

Tijdens het PMO brengen we het werkvermogen, de arbeidsgerelateerde gezondheid en de leefstijl van de werknemers in kaart. Het maakt de individuele werknemer bewust van zijn of haar eigen gezondheid en inzetbaarheid. Waardoor hij of zij weet hoe het met zijn gezondheid en werkvermogen gesteld is en (preventief) actie kan ondernemen.

En het geeft jou inzicht op organisatieniveau. Als werkgever ontvang je een organisatie-overkoepelend advies en gaan we in op het verbeterpotentieel. Waar gaat het goed? Waar zitten de knelpunten? En op welke specifieke onderdelen kan je als werkgever iets verbeteren?

 Vergroten van het opleidingsbudget

Onderzoeksbureau Berenschot heeft in samenwerking met HR-strategie een grootschalig onderzoek gedaan naar de relatie tussen het opleidingsbudget en de uitstroom. De conclusie is dat hoe lager het budget is, hoe hoger de uitstroom is. En andersom geldt dit ook: hoe hoger het budget, hoe lager de uitstroom is.

Hoe staat het met het opleidingsbudget binnen de organisatie? Is er voor iedereen opleidingsbudget beschikbaar of is dit alleen voor werknemers vanaf een bepaald niveau? En hoe stimuleer je de laaggekwalificeerde werknemers om zich verder te ontwikkelen?

Training over het inzetbaarheidsgesprek

Leidinggevenden geven vaak aan dat ze hun werknemers regelmatig spreken en dat ze weten wat er bij hem of haar speelt. Maar is dit ook echt zo? Er is een verschil tussen een gesprekje gedurende de dag en het voeren van het inzetbaarheidsgesprek. Weten jouw leidinggevenden hoe ze een effectief inzetbaarheidsgesprek kunnen houden? Welke vragen zij wel of niet kunnen stellen? En hoe ze zorgen dat de werknemer eigenaarschap voor zijn of haar eigen inzetbaarheid toont? Hiervoor biedt de training Inzetproat vele praktische handvatten.

Zorg voor fitte werknemers

De laatste tip ligt voor de hand, maar toch zien we dat dit bij veel bedrijven nog niet goed geregeld is. We weten allemaal dat fitte werknemers beter in hun vel zitten, minder vaak verzuimen en productiever zijn. Maar wat doe jij als werkgever eigenlijk om je mensen fit te houden? Je kan fruit in de kantine leggen of een sportschoolabonnement betalen. Het is nog veel belangrijker dat werknemers tijd hebben om pauze te houden. Om even van hun werkplek weg te kunnen. Ook als ze in een productie omgeving of magazijn werken. En wat dacht je van de werknemers die veel thuiswerken? Nemen zij wel genoeg pauze tussendoor? Of werken ze aan één stuk door?

Het Preventief Medisch Onderzoek en de training Inzetproat worden door onze partner TIGRA Twente uitgevoerd.

Wil je weten hoe jij de inzetbaarheid van jouw werknemers vergroot? We drinken graag een kop koffie met je en denken met je mee.